Vi säljer inte säkerhetslösningar…

…vi löser dina säkerhetsutmaningar. Företag i vår bransch som utgår från att sälja, de inleder en kundrelation utifrån sina produkter och sin prislista. Vi vill börja med att förstå din verksamhet. Exempelvis vem som riskerar att drabbas av ett säkerhetsproblem, när, var och hur? Sedan tittar på vilken den bästa lösningen kan vara för just dig och dina kollegor.

Vi säljer inte säkerhet, vi löser dina säkerhetsproblem

En enkel process med fokus på din verksamhet

Ny teknik, lagstadgade regelverk, känsliga data. Säkerhet kan vara ett komplext område. Därför har vi som ambition att göra det så enkelt som möjligt för dig, med en övergripande process som bara innehåller följande fyra steg.

1. Gemensam behovs- och konsekvensanalys

Vad har du som kund för problem eller säkerhetsrisk du behöver hjälp med att lösa? Om det exempelvis är ett existerande säkerhetsproblem, då tittar vi på vilka som drabbas, på vilket sätt, när var hur och vad ger det för konsekvenser – och tillsammans skattar vi kostnaden för problemet. Svaret på dessa frågor använder vi sedan för att kunna föreslå den bästa lösningen för just din verksamhet.

Om det istället handlar om en risk, då tittar vi på vem som kan drabbas, på vilket sätt, när var hur och vad skulle det ge för konsekvenser om det värsta faktiskt skulle inträffa? Därefter skattar vi tillsammans vad det skulle kosta. Slutligen diskuterar vi hur stor sannolikheten är att det sker, har det exempelvis varit inbrott hos andra verksamheter i närområdet? Eller har ni kanske själva varit utsatta för inbrottsförsök?

2. Rådande regelverk, försäkring och investeringsnivå

Följande punkter går vi igenom för att du varken ska investera i en för omfattande lösning, eller en som inte lever upp till de bestämmelser som råder:

  • Lagar och förordningar du och din verksamhet behöver följa.
  • Krav från ditt försäkringsbolag.
  • Trygghetsnivån du vill du investera i.

3. Projektering tillsammans med dig

Här utvecklar vi gemensamt en för din verksamhet anpassad lösning utifrån gällande lagar och förordningar.

4. Installation och service av nytt, eller drift av befintligt system

Slutligen genomför vi driftsättning, avprovning, dokumentation, anläggarintyg och utbildning av personen eller personerna som ska sköta systemet.