ABB:s brandsäkerhet skyddar enorma… hissnande… ovärderliga värden

Världens kraftfullaste transformatorer tillverkas av ABB i Ludvika. Var och en kan ge dubbelt så mycket energi som Schweiz årliga elförbrukning. Och skulle du vilja köpa en, då får du hosta upp ett astronomiskt belopp. Kort och gott, en brand i anläggningen kan leda till mänsklig och ekonomisk katastrof. Så för att trygga arbetsmiljön valde ABB en säkerhetslösning från FinlarmGruppen.

brandsäkerhet

Svettigt med kompetent köpare av brandsäkerhet

Det är något speciellt med köpare som vet vad de talar om. Samtalet lyfts upp på en annan nivå. Och det är utvecklande att höra deras syn på säkerhet. Eller som Harri Salo, ansvarig för ABB på FinlarmGruppen uttryckte det:


››ABB kan säkerhetsteknik, skadeanalys och regelverk för arbetsmiljön. Och de ställer tuffa krav.‹‹


Med tanke på detta blev vi på FinlarmGruppen extra stolta – när ABB i Ludvika valde oss som leverantör till att höja brandsäkerheten. De ville höja säkerheten från utrymningslarm till heltäckande brandlarm med inbyggt utrymningslarm, för 300 000 kvadratmeter anläggning. Lösningen inkluderade två parallella plattformar. På så sätt kunde vi tryggt byta ut den äldre under drift när vi gick från 6 500 till 11 500 larmpunkter, såsom bi brandskåp, linje-, rök- och värmedetektorer samt samplingsenheter. Dessutom kunde vi behålla existerande nät och på så sätt ge ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Idag har vi tillsammans med ansvariga på ABB moderniserat systemet och höjt säkerhetsnivån enligt gällande regelverk. Dessutom har ABB gett oss utökat förtroende i Västerås. För oss som leverantör är det ett kvitto på väl utfört arbete i Ludvika.

Övergripande lösning

  • 11 500 larmpunkter såsom bi brandskåp, linje-, rök- och värmedetektorer samt samplingsenheter.
  • 6 000 larmdon.
  • Säkerhetsplattform FXNet. Visuell övervakning Esgraf för brand- och utrymningslarm.

Fördelar för ABB med lösningen

  • Säker installation då den gamla och nya säkerhetsplattformen kunde köras parallellt, så att den gamla kunde bytas ut bit för bit under drift.
  • Lägre pris då lösningen inte krävde att nätet skulle bytas, endast detektorerna. Nätet utgör ofta två tredjedelar av priset.
  • Tryggt med en leverantör som är certifierad inom brandlarm, lås, inbrott och kameraövervakning.
  • En leverantör som kan leverera till hela Mälardalen och Dalarna.