Ris och Ros

Om du lyssnade runt på FinlarmGruppen, då skulle du nog få höra att det är lite mycket nu. Att det är baksidan med att vi har fått in nya stora och mer tekniskt utmanande kunder. Du skulle nog även få höra att du ges ett stort förtroende här, för att på egen hand planera och utföra ditt arbete, så länge kunden blir nöjd och projektet är lönsamt – samtidigt som du alltid har kollegorna nära till hands om du skulle behöva hjälp. Citaten nedan är tagna ordagrant från vår senaste medarbetarundersökning.

Förtroende – Ansvar – Utveckling

Förtroende – Ansvar – Utveckling

Om du frågade oss som jobbar här hur vi har det, då skulle du nog få höra orden i rubriken ovan. Att vi exempelvis får gå utbildningar och bli certifierade till behörig ingenjör eller produktspecialist. Dessutom skulle någon säkert nämna att inte bara kollegorna är intresserad av dig och vad du tycker, redan som nyanställd. Utan även ledningen. Att du enkelt får gehör för idéer och svar på funderingar. Däremot skulle nog ingen, utom möjligtvis vd:n Lars Alm, stolt berätta att vi i vår årliga nöjda medarbetarundersökning som bäst har tangerat 4,71 av 5,0 möjliga på ett kontor. Och att vi alltid ligger stabilt över 4,0.

Förtroende – Ansvar – Utveckling