Inbrott – dyrt eller rent av konkurs

Uppbrutna lås. Vandalism. Tomma ytor där datorer, varor och annan utrustning lyser med sin frånvaro. Du kanske själv har drabbats eller vet någon som har. Som bäst går det att köpa nytt, ställa saker till rätta och försöka jobba ikapp förlorad tid. Som sämst har det försvunnit så stora materiella och immateriella tillgångar att det knäcker verksamheten. Läs mer om hur du minskar risken för att din verksamhet ska drabbas.

Brandlarm

Hitta rätt inbrottslarm

När du väljer inbrottslarm behöver du främst ställa dig följande frågor. Ett: vad är det värsta som kan hända om din verksamhet drabbas av ett inbrott, vilka kan drabbas, på vilket sätt och vad kostar det? Två: hur stor är sannolikheten att det inträffar, har det exempelvis varit inbrott hos andra verksamheter i närområdet, eller har ni kanske själva varit utsatta för inbrottsförsök? Tre: vilka lagar och förordningar behöver du följa? Fyra: vilka krav ställer försäkringsbolaget? Fem: vilken trygghetsnivå är du beredd att investera i?

Certifierad eller inte? det är frågan

Många larmköpare undrar om det blir billigare med produkter och en leverantör som inte är certifierad? Svaret är: det kan det bli. Det kan även bli mångdubbelt dyrt. Exempelvis om du väljer en lösning med delar som ger dig en överdrivet hög säkerhet, jämfört med vad lagar och förordningar kräver eller den säkerhetsnivå som räcker för din verksamhet. Det motsatta exemplet är lösningar som inte presterar när det är upp till bevis. Då kan du förlora allt.

Certifierade produkter ger dig en garanti på att de är testade och fungerar som utlovat. Att de lever upp till rådande regelverk. Och om du använder dig av oss på FinlarmGruppen, som är en certifierad anläggarfirma av SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering), så kan vi visa upp dokumenterad erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1991. Våra ingenjörer utbildas och certifieras konstant i den senaste tekniken och regelverken. Därför kan du känna dig trygg om du låter en av dem hjälpa dig till rätt säkerhetsnivå för din verksamhet, via följande steg:

  • Riskanalys där du bland annat får hjälp med att besvara de fem frågorna i det inledande stycket. Ett: värsta som kan hända. Två: sannolikheten att det hända. Tre: lagar och förordningar. Fyra: krav från försäkringsbolag. Fem: önskad trygghetsnivå.
  • Projektering utifrån gällande lagar och förordningar.
  • Installation.
  • Obligatorisk utbildning av personen hos dig som ska sköta systemet.
  • Anläggarintyg som är ett värdebevis du kan visa upp för försäkringsbolag, eller andra som är intresserade av säkerheten i din verksamheten.
  • Service och underhåll exempelvis vad gäller slitage, åverkan och uppdatering av programvara.

certifierade inbrottslarm