Brand – en tragedi och ekonomisk katastrof

Du vet redan att en brand kan kosta människoliv. Att den kan vara förödande för din verksamhet. Vad du kanske inte vet är vilka lagkrav som ställs på dig som arbetsgivare vad gäller brandsäkerhet? Och det vore inte konstigt, regelverken uppdateras ständigt för att harmonisera med exempelvis ny kunskap, teknik och EU-regler. Nedan kan du läsa mer om rådande bestämmelser och hur du hittar den bästa brand- eller utrymningslösningen för din verksamhet – för att skapa en riktigt trygg arbetsmiljö åt dig och dina medarbetare.

certifierade brandlarm

Hitta rätt brandlarm och utrymningslarm

Ett kontor, en kyrka, en bensinstation. De kräver helt olika brandlarm. Men det handlar inte bara om att du bör följa lagstadgade säkerhetskrav, utan även om skönhetsintryck och balansen mellan hög säkerhetsnivå och att undvika falsklarm. Och naturligtvis prisnivå.

Certifierade brandlarmssystem för lagkrav och hög säkerhet

Det här är lösningar för dig som vill vara säker på att leva upp till lagstadgat regelverk, vad gäller brandsäkerheten för din verksamhet. Här får du ett separat system med centralutrustning, larmdon och detektorer certifierade enligt SBF 1008. Allt projekterat och installerat av en certifierad anläggarfirma. Det vill säga en firma med minst en behörig ingenjör. Du får helt enkelt ett brandlarmssystem vars delar är testade att fungera med varandra i olika miljöer. För dig innebär det hög driftsäkerhet, och att du minskar risken för dyrbara och enerverande fellarm.

Billiga brandlarm, om du inte behöver skydda något värdefullt

Du som vill få ner kostnaden för ditt brandlarm kan köpa enskilda brandvarnare, som inte är kopplade till ett centralt system. Eller så kan du koppla dem till inbrottslarmet. Undvik även certifierade produkter och installationer. Då kommer du ner i pris, och tyvärr även säkerhetsnivå. Kopplar du exempelvis brandvarnare till inbrottslarmet så riskerar varnarna att kopplas ur om någon manipulerar larmcentralen för att gör inbrott. Dessutom skickas ett eventuellt brandlarm till vaktbolaget, istället för till räddningstjänsten som ansvarar för om en brandbil ska rycka ut.

Aspirerande detektorer för din skönhets och lufts skull

Vi inom FinlarmGruppen kan se en viss skönhet i brandvarnare. Men vi har förstått att inte alla håller med. Så om din estetik säger något annat, då kan det här vara lösningen för dig. Den aspirerande detektorn behöver nämligen inte sitta i lokalen du vill skydda, eftersom den får luft förd till sig via rör som kan ligga dolda i ventilations- eller rörkanaler. Detektorn består av en laserkammare. Där mäts luftens sammansättning kontinuerligt och mycket precist. Perfekt för kulturbyggnader som kyrkor, museer och slott där du vill bevara skönhetsintrycket.

Aspirerande detektorer kommer även till sin rätt i miljöer där luften behöver kylas och omsättas. Som i datorhallar, elrum, ställverk, kyl- och frysrum eller industrilokaler. Där är det nämligen ofta svårt att placera konventionella brandlarm så att de varnar vid brand.

EX-klassade lösningar när du har brandfarliga ämnen

Vissa verksamheter med brandfarliga gaser, vätskor och damm är skyldiga att upprätta en klassningsplan och explosionsskyddsdokument. Det kan handla om industrier. Eller snickerier och kvarnar där det kan finnas risk för brandfarligt damm i luften som kan explodera. För dig som har en sådan verksamhet är det extra viktigt att du själv, eller din leverantör, har hög kompetens för att göra arbetsplatsen säker.

Utrymningslarm som talar till dig och övriga i lokalen

Vissa offentliga lokaler, hotell och butiker måste enligt lag utrustas med ett talat utrymningslarm. Larmet kan informera om utrymningsvägar och om luftkvalitén har försämrats, utan att det handlar om ett direkt brandlarm. Men även för dig med annan verksamhet är talat utrymningslarm ett bra komplement till ditt övriga brandskydd.


certifierade brandlarm