Vi säljer inte säkerhetslösningar…

… vi löser dina säkerhetsutmaningar. Företag i vår bransch som utgår från att sälja, de inleder en kundrelation utifrån sina produkter och sin prislista. Vi vill börja med att förstå din verksamhet. Exempelvis vem som riskerar att drabbas av ett säkerhetsproblem, när, var och hur? Sedan tittar på vilken den bästa lösningen kan vara för just dig och dina kollegor.

Som kund kommer du i andra hand

Konkurrenter påstår sig sätta kunderna först. Där sätter vi våra kollegor. För när vi trivs tillsammans, då har vi skapat de bästa förutsättningarna till att du ska få hjälp av en engagerad expert – som har ditt bästa för ögonen. Trivsel skapar vi bland annat genom utveckling via certifierade utbildningar, förtroende och tydligt ansvar.


Tusentals kunder sedan 1991, klicka fram tre kundfall


  • ABB kund hos FinlarmGruppen.

  • Drottningholms slott kund hos FinlarmGruppen

  • ICA kund hos FinlarmGruppen

Våra certifikat, din garant till rätt lösning

Visst kan det bli billigare med en ocertifierad leverantör. Det kan även bli mångdubbelt så dyrt, om du får en lösning som ger dig överdrivet hög säkerhet jämfört med vad lagar och förordningar kräver, och vad din verksamhet behöver. Eller så kan du få för låg säkerhet och öka risken att förlora allt. För att garantera att vi på FinlarmGruppen har kunskap om rätt säkerhetsnivå för din verksamhet är vi certifierade som anläggarfirma enligt SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering).

Certifierade produkter, säkrare för dig enklare för oss

Om du bara vill ha det billigaste, då är Clas Ohlson ett bra val. Själva jobbar vi med certifierade produkter som har blivit testade och lever upp till rådande regelverk. Vi vet nämligen att en ”billig” säkerhetsprodukt som fallerar kan kosta mångfalt mer i form av strul, än vad den en gång kostade i inköp. I värsta fall kan den sänka hela din verksamhet. För att inte det ska hända utbildas och certifieras våra ingenjörer konstant på den senaste tekniken, så att du tryggt ska kunna lita på deras produktval.


FinlarmGruppen certifierade på brandlarm, inbrottslarm, anläggarfirma, CCTV.